Strava a jej účinky na zdravie

Strava a jej účinky na zdravie

Schudnite raz a navždy, nekompromisne. To znamená, naučíte sa vyberať si potraviny, správne si ich upravovať, naučíte sa piť obyčajnú vodu v objeme  jedného litra na každých 15 kg vašej váhy, vedome odstránite stresory z vášho života a zbavíte sa negatívnych myšlienok ( strach, nenávisť, depresie, hnev..), ktoré vytvárajú v organizme viac kyseliny ako najnevhodnejšia kombinácia potravín. Rakovina, alergie, mozgové poruchy, reuma  atd., sú často výsledkom negatívnych emócii.

Zdravie by sme mohli charakterizovať ako harmonickú chemickú rovnováhu v živom organizme. Tiež by sa dalo povedať, že sa zdravie odvíja od chemického zloženia prostredia v našom tele a jeho okolia. Na rozdiel od možnosti ovplyvniť chemické okolie nášho tela, vlastné vnútorné prostredie môžeme ovplyvniť a meniť k lepšiemu okamžite. Dôvodom je potrava, jej výber a zloženie, ktoré má na zmenu vnútorného prostredia najväčší význam.

Nárast nadváhy a obezity

V posledných desaťročiach bol zaznamenaný rast nadváhy a obezity. Nadváha a obezita sú stavy, keď je v tele nahromadené nadmerné množstvo tuku, pričom obezita je ten ťažší prípad. Predstavuje najväčší rizikový faktor pre choroby srdca a zvyšuje i pravdepodobnosť vzniku iných ochorení, ako sú cukrovka, artritída, vysoký krvný tlak a niektoré formy rakoviny. Odkedy je problém s nadmerným ukladaním podkožného tuku vysokoaktuálny, do popredia prichádzajú rôzne populárne diéty.

Klasické diéty

Jednou z nevýhod redukčných diét je to, že sú veľmi jednotvárne. Navyše, klasické diéty problém neriešia, iba ho dočasne potláčajú. Ľudia, ktorí “diétujú”, si v konečnom dôsledku robia väčšie zlo. Len zriedkavo takéto diéty vedú k trvalému zníženiu hmotnosti. Naopak, nadváhy by ste sa mali zbavovať postupne, pomocou citlivej, optimálne vyváženej a zdravej stravy.

Ešte hrozivejší je fakt, že nadváha a obezita a s nimi súvisiace zdravotné riziká čoraz častejšie postihujú deti. Z výskumov obezity a nadváhy v EÚ vyplýva, že v roku 2006 trpelo až 30% detí nadváhou, najmä deti z rodín z nižšej socioekonomickej skupiny.

Problém je v príjme vysokoenergetickej, nízkoobjemovej stravy, plnej chemických látok a cukrov.
Ľudia z nižších socioekonomických vrstiev sú častokrát ovplyvňovaní „výhodnými akciami“ vo veľkých predajných reťazcoch. Tie sa takto zbavujú zásob potravín pred ukončením doby trvanlivosti. Sú to prevažne lacné potraviny, ktoré nemajú skoro žiadnu nutričnú hodnotu; aj obsah vitamínov a minerálov majú veľmi nízky.

Tieto potraviny obsahujú látky, ktoré sú pre organizmus ťažko spracovateľné. Sú však za nízku cenu, čo splní svoj účel: konzumentom za veľmi krátku dobu prinesú pocit nasýtenia. Len veľmi málo ľudí sa zamýšľa nad účinkom stravy na svoj organizmus a ešte menej ľudí verí tomu, že správnym výberom a prípravou stravy sa môžu vyvarovať vzniku všetkých civilizačných chorôb, medzi ktoré patria aj nadváha a obezita.

Cieľom nás, ktorým záleží na zdravom vývoji súčasnej aj budúcej populácie, je ukázať a naučiť ľudí, ako si môžu pre seba a svojich najbližších pripraviť kvalitné jedlá. Také, ktoré budú bohaté na telu potrebné živiny. Zároveň, prijímaná potrava bude chutnou, stráviteľnou a pre telo vstrebateľnou. Súčasne sa zabráni hromadeniu podkožného tuku a tým sa predíde chorobám.

Pri svojej práci vidím, aký** pozitívny účinok má úprava a správny výber stravy.** Jednotlivé receptúry zostavujem tak, aby výsledné jedlo zabraňovala prekysleniu organizmu. Ako sa v poslednej dobe potvrdzuje, práve prekyslenie má za následok odbúravanie minerálov z organizmu.

Tým je narušená v úvode spomínaná harmonická chemická rovnováha. Je potrebné ukázať a naučiť mladé matky, ako by sa mali starať o zdravie vo svojich rodinách. Práve mladé matky sú jednou zo skupín, ktorá má v rukách zdravý vývoj detí i celej rodiny. Správnym prístupom k stravovacím návykom tak vedia matky ovplyvniť zdravie celej budúcej populácie.

Je potrebné, aby matky venovali čas príprave domácich jedál (vôbec nemusia byť časovo či finančne náročné).

Dieťa tak môže byť v škole vitálne, plné energie, sústredné na vyučovací proces. Chce to iba zmeniť zaužívané, a nie vždy prospešné stravovacie návyky. Je potrebné uvedomiť si, že za svoj životný štýl a životný štýl našich detí je zodpovedná v prvom rade žena-matka.

Odporúčam sústrediť pozornosť na edukáciu širokej vrstvy obyvateľstva, počnúc matkami, zamestnancami, ktorí majú na starosti stravovanie detí na všetkých stupňoch školstva, manažmentu stravovacích zariadení a iným záujemcom o zdravý životný štýl.